Question-   1. Умова та оформлення індивідуальної лабораторної роботи №1 на тему “Розробка структурованої консольної програми мовою C# з використанням методики Джексона”

Solution-

1. Умова та оформлення індивідуальної лабораторної роботи №1 на тему “Розробка структурованої консольної програми мовою C# з використанням методики Джексона”

Мета індивідуальної лабораторної роботи

  • набуття студентами практичних навичок програмування алгоритмічною мовою процедур опрацювання економічної інформації
  • освоєння методології розроблення структурованих програм від даних на прикладі методики Джексона;
  • освоєння методики програмування одномодульних консольних структурованих програм мовою C# в середовищі Visual Studio 2019;
  • ознайомлення зінтегрованим середовищем програміста >ознайомлення з процесом налагодження програм в середовищі компілятора мови C#">отримання практичних навичок протоколювання проектних рішень у процесі розроблення програмного продукту мовою C#

Для виконання лабораторної роботи потрібна IBM-сумісна ПЕОМ стандартної  конфігурації  з операційною системою

Умова завдання.

Автоматизувати процес опрацювання на ПЕОМ указаного індивідуальним варіантом роботи економічного документа засобами алгомови . Розроблена програма повинна:

  • бути процедурно-орієнтованою й структурованою;
  • бути реалізован/li>
  • уводити вхідну інформацію з клавіатури;
  • виводити результати розрахунків у формі заданого документа на екран дисплея.

Спроектувати програму з використанням методики Джексона, виконати контрольний прорахунок згідно заданих вхідних даних, оформити звіт вказаної структури у форматі MS Word версії не вище 2010 з результатами виконання роботи, захистити роботу.p> План оформлення звіту.

. Умова завдання (загальна+індивідуальна)

           <скан-копія заповненого документа варіанту завдання студента>

2. Розробка програми мовою C#  за допомогою методики Джексона.

2.1. Розробка структур вхідних і вихідних даних.

. Ідентифікація компонентів структур даних.

      2.1.2. Побудова структур даних.

Схема декомпозиції програми на модулі.

2. Визначення відповідностей між структурами даних програми.

. Розробка структури програми.

Спрощена структура програми.

Уточнення структури програми.

Уточнена структура програми.

. Розподіл виконуваних операцій.

Формування списку виконуваних операцій.

Розподіл операцій між процедурами програми.

Генерація тексту програми.

Принципи реалізації операцій алгоритму мовою

5.2. Обґрунтування вибору типів даних для змінних програми.

5.3. Текст структурованої програми мовою

Алгоритмізація завдання.

навести блок-схему алгоритму програми як послідовність операцій згідно лівостороннього обходу дерева уточненої структури програми (див. попередні пункти

4. Опис технологічного процесу налагодження програми.

5. Аналіз допущених помилок.

. Інструкція операторові для виконання програми.

7. Контрольний приклад.

>Список використаної літератури

 

звіт повинен мати титульну сторінку із зазначенням назви університету, факультету, кафедри, назви індивідуальної роботи, навчальної дисципліни, варіанту завдання, виконавця, прізвища викладача, року виконання.

Click here to download the complete solution

Our happy customers

They are fast in responding to homework questions. they have the best technical writers. Thanks for helping me with my programming doubts.

studentDyana
5  stars image

I contact to disklib for homework, they help me out, despite there was some technical issue they gone through extra mile for me and provide me good quality work in first priority. 100% recommended.

studying on laptopAsif Waheed
5  stars image

Desklib's study resources are best & unique. Their study database is easy to access and easy to use.
100 % recommended.

library and studentsMike Taylor
5  stars image