Question-   II. Phân tích môi trường bên trong:

Solution-
  1. Answer:

  2. Điểmmạnh: Hiện đang là Market Leader với số lượng khách hàng sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Theo kết quả nghiên cứu của ABI Research, 6 tháng đầu năm 2019, đã có 200 triệu chuyến xe hoàn thành thông qua các ứng dụng tại Việt Nam. Trong số này, Grab áp đảo với 146 triệu cuốc xe, tương đương 73% thị phần. Xếp thứ hai là Be, doanh nghiệp nội vừa mới tham gia thị trường từ tháng 12/2018. Thống kê của ABI cho thấy Be hoàn tất 31 triệu cuốc xe trong 6 tháng, giành được 16% thị phần. Go-Viet, đứa con của Go-Jek tại thị trường Việt Nam, chỉ xếp thứ ba với 21 triệu chuyến xe hoàn thành, tương ứng 10% thị phần. 1% còn lại thuộc về FastGo và các ứng dụng khác.

Click here to download the complete solution

Our happy customers

They are fast in responding to homework questions. they have the best technical writers. Thanks for helping me with my programming doubts.

studentDyana
5  stars image

I contact to disklib for homework, they help me out, despite there was some technical issue they gone through extra mile for me and provide me good quality work in first priority. 100% recommended.

studying on laptopAsif Waheed
5  stars image

Desklib's study resources are best & unique. Their study database is easy to access and easy to use.
100 % recommended.

library and studentsMike Taylor
5  stars image